Välkommen till JUF Bohuslän


JUF Bohuslän


Om oss

JUF är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har till syfte:

- att utveckla ungdomsaktiviteter kring natur, miljö och jordbruk, samt i övrigt stimulera en allmän kulturell verksamhet,

- att främja studier och annan verksamhet av betydelse för landsbygden och landsbygdsnäringarna,

- att verka för ökad medmänsklig förståelse och skapa kontakt med motsvarande organisationer i andra länder,

- att utveckla självförtroende, kunnighet och ledarförmåga bland medlemmarna genom att samla dem i studier och annan föreningsmässig verksamhet.

JUF avd Bohuslän grundades i maj 2017 men har historia längre tillbaka än så i flera olika (numera nedlagda) avdelningar runt om i Bohuslän. Vi arrangerar framför allt årliga träningsdagar & distriktsmästerskap inom brukshäst-grenarna, plöjning med traktor och häst. Vill du bli medlem? Läs mer under Bli Medlem här nedan.

JUF Idag

JUF är i dagens läge ett förbund med flera inriktningar. 
- Vi har brukshästverksamhet, inom den verksamheten finns brukskörning, bruksridning, skogskörning. Det som är så bra är att alla kan vara med oavsett vilken häst man har.

- Andra inriktningen är plöjningen, där finns veterantraktorplöjning, hästplöjning, modern traktor med växel eller tegplog.

-Den tredje inriktningen är praktikantverksamheten. JUF både tar emot inresande praktikanter och hjälper till att skicka ut praktikanter till andra länder.

Dessutom finns det utrymme för aktiviteter av alla de slag, fantasin sätter gränserna. Kontakta din lokala JUF-avdelning så hjälps vi åt! Medlemmarna gör föreningen!

Bli medlem

Som medlem i JUF får du bl a:
- Medlemstidningen JUF-bladet (ett ex per familj)
- Delta i tävlingar, kurser och övriga aktiviteter
- Internationella kontakter
- Delta i att utforma JUFs verksamhet
- Kollektiv medlemsförsäkring
- 1.500 kr i rabatt på CAEP-praktik i USA om Du varit medlem minst ett år samt ytterligare möjligheter att söka stipendium.
 
Medlemsavgiften varierar mellan avdelningarna. 
Betala in medlemsavgiften senior 225:-, junior upp till 25 år 25:-, till vårt bankgiro 287-2976
eller till vårt plusgiro 10143-6.
Skriv namn, adress, telefonnr, mejl, när du är född (dag, månad, år) samt vilket distrikt/avdelning du vill tillhöra. Får det inte plats, kan du mejla uppgifterna till juf@juf.se
Ta med kvitto på inbetalningen till JUFs aktiviteter (då vi inte längre har medlemskort).

Styrelsen 2022
 

Ordförande
Jonas Rohdén

Sekreterare, webmaster
Karin Andersdotter

Kassör

Lars Olsson

Ledamot

Gert-Inge Magnusson

Ledamot
Lars Hansson

Ledamot 
Linda Thool


Suppleant 

Göran Rohdén